KALENDERKVARTERETS GRUNDEJERFORENING

 

Bestyrelsen

 

Under bestyrelsen fungerer pt. Aktivitetsudvalg og Trafikudvalg

 

Vedtægter

 

Generalforsamlinger
 

Medlemmer
 


Kalenderkvarterets Grundejerforening er stiftet den 11. december 1963 – før kalenderkvarteret var en realitet – under navnet Grundejerforeningen Århus Vest. Foreningens formål er at varetage medlemmernes og områdets interesser efter bestyrelsens skøn. Da medlemskab af foreningen er frivilligt, er foreningen ikke af det offentlige pålagt konkrete ansvarsområder som f.eks. vejvedligehold eller snerydning. De opgaver, der i tidens løb har præget grundejerforeningen mest er trafikale problemer med utilsigtet gennemkørende trafik og høje hastigheder, men mange andre opgaver til gavn for kalenderkvarteret har i tidens løb ligget på bestyrelsens bord. Der er et medlemspotentiale på omkring 450 i kalenderkvarteret.

 

Området består af vejene Januarvej, Februarvej, Martsvej, Aprilvej, Majvej, Junivej, Julivej, Augustvej. Septembervej, Oktobervej, Novembervej, Decembervej, Sommervej, Haslegårdsvej, Herredsvej, Kalendervej og Hasle Ringvej. Alle vejene ligger i Århus Vest i postdistriktet 8210 Århus V


*